دوستانه باشگاهی ()
Sydney Universiteti ۵ - ۱ Dunbar Rovers
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۳۰
پایان