دوستانه بین المللی ()
China(U19) ۱ - ۲ Iran(U19)
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
پایان