بوندسلیگا اتریش (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
رید اتریش ۱ - ۱ سنت پولتن اتریش
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰
پایان