بوندسلیگا اتریش (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
ولفزبرگر ۲ - ۱ آستریا وین
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۵۰
پایان