بوندسلیگا اتریش (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
سالزبورگ ۲ - ۰ ادمیرا
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰
پایان