بوندسلیگا آلمان (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
هوفنهایم ۰ - ۰ آگسبورگ
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
پایان