بوندسلیگا آلمان (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
هرتا برلین آلمان ۲ - ۶ بایرلورکوزن
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
پایان