بوندسلیگا آلمان (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
هامبورگ ۲ - ۱ ولفزبورگ
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
پایان