بوندسلیگا آلمان (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
اینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ لایپزیگ
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
پایان