بوندسلیگا آلمان (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
بورسیا دورتموند ۴ - ۳ وردربرمن
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
پایان