بوندسلیگا آلمان (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
مونشن گلادباخ ۲ - ۲ دارمشتات
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
پایان