بوندسلیگا آلمان (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
کلن ۲ - ۰ ماینتس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
پایان