پریمیر لیگ انگلیس (۱۳۹۵ - ۱۳۹۶)
لستر سیتی ۱ - ۶ تاتنهام
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵
پایان