پریمیر لیگ انگلیس
۱۸:۴۵ پایان لستر سیتی ۱ - ۶ تاتنهام ۰ - ۲
دوستانه بین المللی
۰۸:۳۰ پایان Azerbaijan(U23) ۲ - ۰ Algeria(U23) ۱ - ۰
۱۰:۰۰ نامعلوم بنین ۰ - ۰ بورکینا فاسو
۱۴:۳۰ پایان Cameroon(U23) ۰ - ۰ Oman(U23) ۰ - ۰
دوستانه باشگاهی
۱۳:۰۰ پایان Andraus Brasil(U19) ۲ - ۵ Rio Branco PR U19 ۰ - ۲